Tolkas Ahl-ul-Bid´ahs oinskränkta ord med deras inskränkta?

Fråga: Skall Ahl-ul-Bid´ahs oinskränkta ord tolkas med deras inskränkta ord?

Svar: Det oinskränkta skall tolkas med det inskränkta när det kommer till Qur’ânens och Sunnahs texter. Det oinskränkta skall tolkas med det inskränkta när det kommer till Allâhs tal och Hans sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tal.