Tolerans och överseende med ogärningsmän

´Allâmah ´Abdur-Rahmân bin Nâsir as-Sa´dî (d. 1376)

Bahdjat-ul-Abrâr, sid. 104-105

Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Välgörenhet får inte egendomen att sjunka. En slav visar inte överseende utan att Allâh utökar hans ära, och ingen ödmjukar sig inför Allâh utan att Allâh upphöjer honom.”1

Den som bemöter ogärningsmäns kränkande ord och handlingar med överseende ska inte tro att han är förnedrad. Faktum är att överseende i ett sådant tillstånd och med förmåga att besegra motståndare och fiende tyder på ära. Ära innebär upphöjd rang hos Allâh och Hans skapelse. Det är allom bekant vilken godhet och hyllning toleranta människor erhåller bland andra. Fienden börjar sympatisera med den tolerante. Människor börjar sympatisera med den tolerante och stödja honom med tal och handling mot dennes motståndare. Allâh belönar den tolerante utefter dennes handlingar. Den som har överseende med Allâhs slavar kommer att erhålla Allâhs överseende.

1Muslim (2588), at-Tirmidhî (2029) och Ahmad (2/235).