Tog Ibn ´Uthaymîn tillbaka utslaget om parabolen?

Fråga: Det finns lekmän som säger att ni har tagit tillbaka ert utslag om att det är förbjudet att använda sig av paraboler och handla med dem. Stämmer det?

Svar: Ryktet som säger att jag har tagit tillbaka det utslaget är konstigt. Det är konstigt. Men om de har ljugit om Allâh så är det än lättare att ljuga om människan. Om man hör något förkastat tillskrivas de lärda så är det obligatoriskt att ta kontakt med dem. Jag tackar vår broder som frågade. Jag har dock inte tagit tillbaka det. Det är förbjudet. Det är förbjudet att skaffa en parabol. Parabolen har förstört människan idag. Utmed det vi hör sänds alla de värsta avvikelserna via dessa paraboler. De har vilselett många människor. Ibland får jag telefonsamtal om religiösa människor som skaffar parabol varefter de går vilse, glömmer bort sin familj, glömmer bort sin religiösa och jordiska välgång. Hur kan en lärd man som känner till Sharî´ahs källor tillåta paraboler?