Tog as-San´ânî tillbaka sin hyllning till Muhammad bin ´Abdil-Wahhâbs kall?

Fråga: Shaykh ash-Shawkânî (rahimahullâh) nämnde i sin bok ”ad-Durr an-Nadhîd” att as-San´ânî har en dikt vari han tar tillbaka sin hyllning till Imâm Muhammad [bin ´Abdil-Wahhâbs] kall…

Svar: ash-Shawkânî såg den och nämnde den. Det ena och det andra har sagts om den. Även om dikten är autentisk från as-San´ânî – vilket den omöjligt kan vara – så ligger poängen inte i den. Poängen ligger i Qur’ânen och Sunnah.

Shaykhens kall är klart. Det finns inget oklart i det. Dess grunder och detaljer är tillgängliga. Leta efter det som är klandervärt i det. Den troende följer sanningen. Dock finns det endast gott och sanning i det. Allâh har gagnat med det. Det är ett korrekt kall. Vi säger inte att skapelsen är felfri, men vi utmanar er om att hämta något som Shaykhen skall kritiseras för.