Tog as-San´ânî tillbaka sin hyllning till Muhammad bin ´Abdil-Wahhâbs kall? 2

Fråga: Stämmer det att Imâm Muhammad bin Ismâ´îl as-San´ânî (rahimahullâh) fördömde Shaykh Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb efter att ha hyllat honom?

Svar: Jag förklarade för er när vi gick igenom ”Tathîr-ul-I´tiqâd” att Shaykh och Imâm Muhammad bin Ismâ´îl as-San´ânî (rahimahullâh) skrev en poesi i vilken han hyllade Shaykhen och hans kall. När poesin kom fram fick Shaykhens fiender i Nadjd den i halsen. Följaktligen skickade de iväg två personer till Jemen vid namnen Mirbad och ´Abdur-Rahmân an-Nadjdî. De träffade dock aldrig Shaykh Muhammad bin Ismâ´îl. Istället träffade de folk i San´â’ som praktiserade avguderi. De berättade hur poesin hade gett Ibn ´Abdil-Wahhâb luft under vingarna och hjälpt honom och att de ville ha något som annullerar den. Då började en olycklig person skriva ned en dikt i stil med Muhammad bin Ismâ´îls poesi och sade:

Jag har tagit tillbaka det jag sade om mannen i Nadjd

Jag har nu fått reda på sanningen…

Imâm as-San´ânî sade inte detta. Det är ett påhitt om honom. Onda människor har tillskrivit den honom när de fick en förfrågan av dessa två olyckliga och avundsjuka människor som bad om denna orättfärdiga poesi. Ibn Sahmân har avvisat detta i boken ”Tabri’at-ush-Shaykhayn al-Imâmayn”. Det är en bra bok. Han avvisade i form av prosa och poesi.