Tobaksförsäljningen i Saudiarabien bevisar inget

Fråga: Det finns människor som säger att rökning är tillåten och argumenterar med tobaksförsäljningen i Saudiarabien som är ett islamiskt land vars metodik är Qur’ânen och Sunnah. Hur avvisar vi det?

Svar: Så uttalar sig bara en okunnig eller en lustfylld människa. Människornas handlingar utgör inget bevis ehuru de är muslimer. Även de kan synda ibland. Deras handling utgör inget bevis. Argumentet ligger i beviset. Bara för att människor säljer tobak så betyder det inte att den är tillåten. De förfelar ju. Argumenterar du med fel? Det utgör ju inget bevis. Så uttalar sig som sagt endast en okunnig eller en omedgörlig person.