Toalettetikett

Publicerad: 2010-09-02
Författare: Imâm Muwaffaq-ud-Dîn bin Qudâmah al-Maqdisî
Källa: al-Muqni´ (1/29-34)

 

Det är rekommenderat att säga innan man går in på toaletten:

“I Allâhs namn. Jag söker skydd hos Allâh från manliga och kvinnliga djinner och från den orene, smutsige och fördömde Satan.”

Man skall inte gå in med något med Allâhs (ta´âlâ) namn på förutom vid behov. Man går in med vänsterfoten före och går ut med högerfoten före. Man lyfter inte upp sina kläder förrän man har satt sig ned. När man väl har gjort det, lägger man sin vikt på vänsterbenet. Härmed skall man varken tala eller stanna längre än vad som krävs. När man går ut, säger man:

“Jag ber Dig om förlåtelse.”

Om man befinner sig på en öppen plats, skall man både avlägsna sig och avskärma sig. Man skall välja en plats med mjuk jord och varken urinera i springor, gropar, vägar, användbara skuggor eller under fruktbara träd.

Man skall varken vara vänd mot solen eller månen. Inte heller är det tillåtet att vara vänd mot Qiblah på ett öppet fält. Vad gäller att vända Qiblah ryggen eller att vända sig mot den innanför byggnader, så har Ahmad två åsikter.

Efter att utfört det naturliga behovet, tvättar man hela penisen inklusive ollonet med vänster hand. Därefter pressar man den tre gånger. Man skall varken röra vid sitt könsorgan eller torka sig med högerhanden. Om man däremot gör det, så är handlingen giltig. Sedan förflyttar man sig från den platsen och torkar sig med stenar. Därpå tvättar man sig med vatten. Om man endast skulle göra en av dem, räcker det. Det enda undantaget är om orenheten överträder dess normala utväg. I så fall är det endast giltigt att tvätta sig med vatten.

Det är tillåtet att torka sig med allt rent som sten, bräda och trasa. Det är dock inte tillåtet att göra det med spillning, ben, föda, helgade föremål och djurs kroppsdelar som fortfarande är en del av djuret. Det är inte giltigt att torka sig mindre än tre gånger förutom med en sten som har tre eller fler sidor. Om det inte heller räcker, torkar man sig fler gånger till dess att man blir ren. Den sista torkningen skall vara ett udda antal.

Det är obligatoriskt att tvätta sig för allt som kommer ut ur könsdelarna förutom om man bryter vind. Vad gäller om man tvår sig innan tvättningen? Ahmad har två åsikter i frågan. Vad gäller om man tar Tayammum innan tvättningen? Ahmad har samma två åsikter i frågan. Det har också sagts att det inte gills alls.