Tjuvens gömställe

Fråga: I en polislös stad härjar ett farligt gäng som stjäl folks egendomar. Det finns en man som vet var deras gömställe ligger. Får han tillsammans med andra modiga män ta tillbaka stöldgodsen utan deras vetskap och sedan antingen annonsera dem eller också återge dem till deras ägare? Eller anses även återtagandet vara stöld?

Svar: Den som ser ett stöldgods och vet vem dess ägare är måste ta tillbaka det från tjuven. Det är obligatoriskt. Om dessa människor går till tjuvarnas gömställe och tar tillbaka stöldgodsen och återger dem till deras ägare, så har de gjort en mycket fin handling och erhållit en stor belöning. De får göra vad de kan.