Tjuvens ånger

Fråga: En person brukade vara en tjuv. När han ville ångra sig för det visste han inte hur han skulle gå till väga. Vad skall han göra för att ångra sig? De bestulna finns knappast kvar.

Svar: Tjuvens ånger är inte fulländad förrän han har lämnat tillbaks stöldgodset till ägaren. Men vad skall man göra om det skulle vara problematiskt? Vad är problemet då? Problemet är att om de tar honom och han säger att han har stulit 1000 så säger de att han har stulit 2000. Det är ju problematiskt. Vad är lösningen då? Han får gå till den bestulnes vän, berätta för honom, ge honom stöldgodset så att han kan ge det till den bestulne och säga att det är från en person som har ångrat sig och att ångern kräver att ägaren återfår sin egendom.

Och om han säger att han inte känner personen eller att han har rest iväg, så skänker han stöldgodsets värde för att likvidera stöldgodset och inte för att dyrka Allâh med handlingen. Detta är en princip: varje gång egendomens ägare är okänd så skall den skänkas i välgörenhet.