Tjugofem gånger fyra efter bönen

1350 – Ibn ´Umar sade:

”En man drömde att det sades till honom: ”Vad befaller er profet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) er?” Han sade: ”Han befaller oss att säga:

سبحان الله

”Fri är Allâh från brister.”

trettiotre gånger,

الحمد لله

”Lov ske Allâh.”

trettiotre gånger och

الله أكبر

”Allâh är större.”

trettiofyra gånger. Det är etthundra.” Han sade: ”Säg:

سبحان الله

”Fri är Allâh från brister.”

tjugofem gånger,

الحمد لله

”Lov ske Allâh.”

tjugofem gånger,

الله أكبر

”Allâh är större.”

tjugofem gånger och

لاَ إِله إِلاَّ الله

”Det finns ingen sann gud utom Allâh.”

tjugofem gånger. Det är etthundra.” Nästa morgon berättade han det för profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Gör som hjälparen sade.”

God och Autentisk.