Tjugofem år med en man som inte ber

Fråga: Min make ber inte. Vi har varit gifta i nästan 25 år. Han har inte bett en enda Rak´ah. Får jag genomgå min sorgetid efter hans död?

Svar: Fri är Allâh från brister! Hur kan du ha levt med honom en så lång tid utan att fråga om livet med honom är hor eller äktenskap? Om han lever fortfarande skall du se till att snabbt separera från honom. Och om han har dött så skall Allâh döma mellan er. Han (subhânah) sade:

إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا

”Bönen är alla troendes plikt, knuten till bestämda tider.”1

I den autentiska hadîthen står det:

”Pakten som är mellan oss och dem är bönen. Den som lämnar den har hädat.”2

De ädla följeslagarna såg ingen utebliven handling vara otro frånsett bönen3.

14:103

2at-Tirmidhî (2621), an-Nasâ’î (463) och Ibn Mâdjah (1079). Autentisk enligt al-Albânî.

3at-Tirmidhî (2622) och al-Hâkim (1/7).