Tjejer färgar håret

Fråga: Får tjejer färga håret? Är hårfärgning förbjuden i islam?

Svar: Det är tillåtet för tjejer och andra att färga håret så länge färgen inte är svart. Det är till och med påbjudet. Vad beträffar den svarta färgen, är den förbjuden. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Ändra den här mannens gråa hår och undvik svart färg.”

Befallningen fordrar plikt.

För det andra är det ett sätt att ändra på Allâhs skapelse och undvika ödet. Den som blir gråhårig och färgar håret svart säger indirekt att han behandlar fenomenet med svart färg så att han förblir ung. Det liknar som mest tandpolering som det nämns ett hot om.

I och med att personen motsätter sig Allâhs befallning och öde genom att ta tillbaka håret som tyder på ålderdom till håret som tyder på ungdom säger jag att det är förbjudet att färga grått hår med svart färg. Det spelar ingen roll om det är mannen eller kvinnan som gör det. Det spelar inte heller någon roll om det är håret eller skägget som färgas.