Tjejens studier vid beblandade universitet

Fråga: Vi bor i ett otroget land. Det finns muslimska tjejer som studerar vid beblandade universitet med manliga professorer. Får de studera vid liknande universitet?

Svar: Nej. Det är inte tillåtet för kvinnor att blandas med män och sitta med manliga studenter som om hon är en i mängden. Det är inte tillåtet. De skall skydda sig själva, sin heder och sin religion. Det är inte obligatoriskt att studera. Om det är möjligt att studera utmed Sharî´ahs regler gör hon det. Annars måste hon inte studera.