Tjänstefolket i paradiset

publicerad
15.06.2010

Författare: Imâm Ibn Qayyim-il-Djawziyyah (d. 751)
Källa: Hâdîl-Arwâh ilâ Bilâd-il-Afrâh, sid. 174-176

Allâh (´azza wa djall) sade:

“Och de skall betjänas av evigt unga gossar (Mukhalladûn), som bär omkring karaffer och pokaler och en bägare ur en ren källa.”1

“Och de skall betjänas av evigt unga gossar (Mukhalladûn), som du skulle kunna tro vara kringströdda pärlor.”2

Abû ´Ubaydah och al-Farrâ’ sade:

Mukhalladûn betyder att de varken åldras eller ändras. Araberna säger om en person som har nått hög ålder utan att ha fått grått hår: “Han är Mukhallad.” Och om han har sina tänder kvar säger de: “Han är Mukhallad.”

Andra har sagt att “Mukhalladûn” betyder att de har örhängen och armband. Denna åsikt har Ibn-ul-A´râbî och Sa´îd bin al-Musayyab. De har två bevis för detta:

1 – Evigt liv gäller alla i paradiset. Således måste gossarna i paradiset vara beskrivna med något särskilt för dem, i detta fall örhängen.

2 – Poetens ord:

“Kvinnorna är utsmyckade (Mukhalladât) med silver…”

De första sade att ordet “Khuld” betyder evighet. Ibn ´Abbâs sade:

“Gossar som inte dör.”

Qur’ân-tolkaren Ibn ´Abbâs ord räcker. Denna åsikt har även Mudjâhid, al-Kalbî och Muqâtil som sade:

“De blir inte gamla, senila och ändrade.”

Vissa har kombinerat dem båda och sagt att de är evigt unga samtidigt som de är utsmyckade med örhängen. Det är detta som avses av dem som säger att de har örhängen och att gossarnas ungdom är en självklarhet.

Att Allâh (subhânah) jämför dem med kringströdda pärlor på grund av deras ljushet och skönhet består av två gagnande kunskaper:

1 – De är inte sysslolösa. Faktum är att de är fullt upptagna och utspridda med att tjäna dem och ta hand om dem.

2 – Pärlorna ser vackrare och präktigare ut om de är kringströdda, särskilt på mattor av guld eller siden, än om de är samlade på en och samma plats.

Det finns delade uppfattningar om dessa gossar; är de barn från detta liv eller har Allâh skapat dem i paradiset? Det finns två åsikter i frågan:

1 – ´Alî bin Abî Tâlib och al-Hasan al-Basrî sade:

“De är Muslimernas barn som dog i barnålder och hann varken utföra goda eller dåliga handlingar. De kommer att vara betjänter och barn åt folket i paradiset eftersom det inte finns någon födsel i paradiset.”

al-Hâkim rapporterade från al-Hasan som sade om “…evigt unga gossar…”:

“De hade varken goda eller dåliga handlingar. Sålunda fick de denna position.”

Till dem som har denna åsikt hör de som säger att gossarna är avgudadyrkarnas barn som Allâh har låtit vara betjänter åt paradisets folk.

De som har den första åsikten säger inte att dessa barn föddes i paradiset. De säger att Allâh har skapat dem i paradiset på samma sätt som Han har skapat paradisets kvinnor däri. Vad gäller barnen från detta liv, så kommer de att vara trettiotre år gamla på Domedagen. Ibn Wahb sade: ´Umar bin al-Hârith underrättade mig: Darrâdj Abûs-Samh berättade för honom, från Abûl-Haytham, från Abû Sa´îd som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

“Den av paradisets folk som dör, såväl ung som gammal, kommer att vara trettiotre år gammal i paradiset. De kommer inte att bli äldre och det samma gäller eldens folk.”

Rapporterad av at-Tirmidhî.

Den mest korrekta åsikten är att dessa gossar är skapade i paradiset som kvinnorna i paradiset för att vara betjänter, precis som Han (´azza wa djall) sade:

“Och hos dem skall vara ungdomar, som betjänar dem, som pärlan i skyddande skal.”3

Dessa ungdomar är inte deras barn. Det hör till Allâhs (ta´âlâ) gåvor att Han låter deras egna barn bli tjänade tillsammans med dem. Det har redan nämnts att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

“Jag är den förste som kommer ut när människorna återuppstår. Däri finns tusen betjänande betjänter som pärlan i ett skyddande skal.”

Skyddande skal innebär att inga händer har rört vid den.

1 56:17-18

2 76:19

3 52:24