Titta på vad som sägs och inte på vem som säger det

Fråga 50: Vad säger ni om frasen ”Titta på vad som sägs och inte på vem som säger det?”?

Svar: Det kan finnas en poäng i den. Den påminner om frasen ”Känn männen via sanningen och inte sanningen via männen”. Om du känner sanningen så kommer du även att känna dess anhängare. Det verkar som att det är syftet med frasen; känn sanningen så känner du dess anhängare. En person skall måna om att känna sanningen så att han kan se skillnaden mellan dess anhängare och dem som följer osanningen. Det är emellertid en villfarelse att försöka känna sanningen via männen, eftersom det innebär att allt som en person säger är korrekt och allt som han inte säger och som han opponerar sig är fel. Det resonemanget är en villfarelse. Förmodligen menar han detta. I så fall är det inga problem.

Men jag tror att den här personen försvarar osanningen. Han vill inte att osanningens förespråkare skall nämnas på ett rättvist sätt eller att det varnas för dem. Hans sätt går emot Qur’ânen, Sunnah och Salafs metodik som fördömer de otrogna, hycklarna, innovatörerna och syndarna. Det motsäger sig domarna som dessa människor förtjänar att få.

Fråga: Vad anser ni om frasen ”Dra nytta utan att förlita dig”?

Svar: Dra nytta av personen och förlita dig inte på honom inom allting. Ta sanningen och det goda från honom, om han är kompetent. Men följ honom inte blint. Förmodligen syftar frasen på det. Alla människors ord, frånsett Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), accepteras och avslås. Han menar väl det och Allâh vet bättre.