Titta inte på någons beröm

Fråga: Vad är domen för att samarbeta med islamiska grupper som vissa lärda kan ha berömt och som tillskriver sig Ahl-us-Sunnah överlag?

Svar: Du skall inte titta på någons beröm. Du skall titta på gruppens metodik; stämmer den överens med Qur’ânen och Sunnah eller inte?