Tio utmärkta följeslagare

´Allâmah Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî

al-Wasâyâ al-Manhadjiyyah, sid. 223

Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) utmärkte tio följeslagare, som för övrigt är de bästa följeslagarna. ´Abdur-Rahmân bin ´Awf (radhiya Allâhu ´anh) sade:

Abû Bakr är i paradiset. ´Umar är i paradiset. ´Uthmân är i paradiset. ´Alî är i paradiset. Talhah är i paradiset. az-Zubayr är i paradiset. ´Abdur-Rahmân bin ´Awf är i paradiset. Sa´d bin Abî Waqqâs är i paradiset. Sa´îd bin Zayd är i paradiset. Abû ´Ubaydah bin al-Djarrâh är i paradiset.”1

Dessa tio är kända i samfundet för att vara de tio som är lovade paradiset. Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) vittnade om det och det är en dygd som utmärker dem. Må Allâh vara nöjd med dem allesammans.

1Ahmad (1/193), at-Tirmidhî (3747) och Ibn Mâdjah (133). Autentisk enligt al-Albânî i ”Sahîh-ul-Djâmi´” (50).