Tio innovationer efter urinering

Många tvångstänkare gör tio saker efter urinering: pressar, skakar, harklar sig, går, hoppar, knyter, letar, fyller, täpper, lindar och klättrar.

Vad pressen beträffar, så pressar de penisen hela vägen till ollonet. Visserligen har det rapporterats en hadîth i sakfrågan, men den är främmande och obekräftad. ´Îsâ bin Dâwûd återberättade från sin fader som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Om någon av er urinerar ska han stryka sin penis tre gånger.”1

Djâbir bin Zayd sade:

Om du urinerar ska du stryka undersidan av penisen. Så avtar urinen.”

Enligt dem går all urin ut när penisen pressas och skakas. De rekommenderar också att man går några steg och harklar sig för att den resterande urinen ska komma ut.

Hoppet handlar om att hoppa nedför något upphöjt och snabbt sätta sig ned.

Knytningen går ut på att knyta ett rep i något, hänga sig i repet och sedan släppa taget hastigt.

Letandet är att man öppnar urinröret för att se om något är kvar därinne.

Fyllningen rör sig om att öppna urinröret och fylla det med vatten.

Täppningen behandlas såtillvida att man täpper igen urinröret med bomull och dylikt.

Lindningen sker på så sätt att man lindar in penisen i en duk.

Klättring; gå upp för några trappor och sedan snabbt ned igen. Gå ett par steg och tvätta penisen ånyo. Vår Shaykh [Ibn Taymiyyah] sade:

Allt det är tvångstankar och innovationer.”

Jag talade med honom gällande pressningen och skakningen varvid han sade:

Hadîthen är inte autentisk. Urin är som mjölk i spenen; om du låter den vara stannar den och om du mjölkar den droppar den.”

Han sade också:

Den som vänjer sig vid det prövas med något som andra skonas från.”

Också sade han:

Om dessa handlingar hade varit Sunnah skulle Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hans följeslagare gjort dem innan oss. En jude sade till Salmân (radhiya Allâhu ´anh):

Er profet har till och med lärt er hur man tömmer tarmarna.” Då sade Salmân: ”Det stämmer. Han har förbjudit oss att vara vända mot Qiblah i samband med urinering och tarmtömning, torka oss med färre än tre stenar, bruka högerhanden och använda spillning och ben.”2

Var lärde profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) oss allt det omnämnda? Han lärde kvinnan med blödningar att stoppa dem och utifrån det ska även personen som lider av läckage göra.”

1Ahmad (4/347) och Ibn Mâdjah (326). Svag enligt al-Albânî i ”Dha´îf Sunan Ibn Mâdjah” (68).

2Muslim (262), at-Tirmidhî (16) och Abû Dâwûd (7).