Tio eller tolv missade dagar?

Fråga: En kvinna vet inte om hon missat tio eller tolv dagar i Ramadhân. Vad ska hon göra?

Svar: Utgå från det säkraste antalet. Om hon tvivlar på om det är tio eller elva dagar, fastar hon elva dagar. Hon ska ta det säkra före det osäkra.