Tio belöningar för varje pekning

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (1/236-237)

320 – Jag hörde min fader bli frågad om lyftning av händer i bön. Han svarade:

Han ska lyfta dem när han går uppför Rukû´, och inte mellan två Sudjûd.”

321 – Jag såg min fader ta upp händerna när han gick uppför Rukû´.

322 – Min fader berättade för mig: al-Walîd bin Muslim underrättade oss: Jag hörde Zayd bin Wâqid återberätta Nâfi´ som sade:

Om Ibn ´Umar såg en bedjande inte lyfta på händerna, kastade han småsten på honom och befallde honom att ta upp händerna.”

323 – Jag hörde min fader säga:

Det rapporteras att ´Uqbah bin ´Âmir sade om lyftning av händer i bön: ”För varje pekning får han tio belöningar.”