Tillverkaren

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh Ighâthat-il-Lahfân (104)

Fråga: Är Tillverkaren (الصانع) ett av Allâhs (subhânahu wa ta´âlâ) namn?

Svar: I form av besked, och inte namngivning, sägs det att Han är Tillverkaren av allting. Det är dock endast i form av besked och inte namngivning.