Tillvägagångssättet i en dialog mellan man och kvinna

Publicerad: 2010-06-21
Talare: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)
Källa: Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (161)

 

Fråga: Hur skall man tala med en kvinna om hon kommer in i ens affär och frågar om storlek och färg? Hur skall man tala i denna situation enligt Sharî´ahn?

Svar: Först och främst skall det vara vid behov och nöd. Talet skall inte heller vara mjukt och milt. Dessutom skall det inte finnas några leenden i bilden. Det skall alltså vara allvarligt.