Tillvägagångssättet i att ställa frågor till en lärare

Publicerad: 2009-10-04
Talare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)
Källa: Sharh Hilyah Tâlib-il-´Ilm, sid. 178-179

Till en students uppförande hör följande:

1 – Att han ställer frågorna på ett fint sätt. Exempel på det är att han säger:

”Må Allâh vara god mot dig. Vad anser ni om detta?”

Om han inte skulle ställa frågan på detta vis, får det emellertid vara på ett liknande vis.

2 – Att han lyssnar på ett fint sätt. Detta sker på så sätt att han säger:

”Shaykh, må Allâh vara god mot dig. Vad anser ni om detta?”

Därefter väntar han på svaret.

3 – Att han förstår svaret på korrekt sätt. Detta går vissa studenter miste om. Du finner honom fråga och jag svarar. Därefter skäms han att säga:

”Jag förstod inte.”

Det kommer somliga människor som har hört svaret och säger mitt under lektionen:

”Men den och den Shaykhen säger någonting annat.”

Detta hör till dåligt uppförande. Detta betyder att personen inte är nöjd med hans svar och att han vill skapa kaos bland de lärda. Om han verkligen måste säga något, säger han:

”Det finns de som säger…”

Och nämner sedan en annan Shaykhs åsikt. Ty i detta fall vet ingen att personen avser en annan Shaykh. Vad som är ännu bättre än detta, är att man ställer frågan på följande sätt:

”Om någon skulle säga så och så då?”

Om du frågar ”Vad säger du om den åsikten?” och denna åsikt inte stämmer överens med din, betyder det att du vill motsätta dig hans åsikt. Detta vis är dock bättre än att säga:

”Den och den personen säger så och så.”