Tillståndet i al-Bûtîs bok ”Qabas min Nûri Muhammad”

Liknande hadîth rapporterar Dr al-Bûtî i sin bok ”Qabas min Nûri Muhammad” där han tillskriver den at-Tabarânî. Han efterapades av en man vid namn ´Izz-ud-Dîn Bulayq som nämnde den i sin bok ”Minhâdj-us-Sâlihîn”. Så många vanföreställningar, lögner och svaga och påhittade hadîther de bägge böckerna innehåller!