Tillstånd för att hålla tal i moskéerna

Fråga: Jag brukar hålla tal i moskéerna. Jag citerar böcker som er bok ”al-Khutab al-Minbariyyah” och andra lärdas böcker. Jag håller talen utan att tillskriva dem författarna. Finns det något i Sharî´ah som sätter stopp för det?

Svar: Om du citerar från papper utan att lägga till eller dra ifrån så är det okej även om du inte tillskriver det författaren. Det är dock inte tillåtet om du börjar lägga dit och dra ifrån. Det är ett svek.

Likaså krävs det tillstånd från myndigheterna för att tala i moskéerna så att du inte faller i förbud och orsakar följder. Be om tillstånd. Om du är berättigad skall du be om tillstånd så att du kan ha något att luta dig tillbaka på.