Tills du inte tvivlar längre

´Allâmah Muhammad Shams-ul-Haqq al-´Âdhîmâbâdî (d. 1329)

´Awn-ul-Ma´bûd (4/32-33)

Abû Dâwûd sade:

2346 – Musaddad berättade för oss: Husayn bin Numayr underrättade oss… ح ´Uthmân bin Abî Shaybah underrättade oss: Ibn Idrîs underrättade oss, från Husayn, från ash-Sha´bî, från ´Adî bin Hâtim som sade:

När versen:

وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ

Och ni får äta och dricka till dess den vita strimman av gryningsljuset kan urskiljas mot nattens mörker.”1

hade uppenbarats, lade jag två rep under min kudde, ett vitt rep och ett svart rep. Jag tittade, men kunde inte se någon skillnad. Jag berättade det för Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som började skratta och sade: ”Då har du en kudde som är lång och bred, bred och lång. Det handlar om natt och dag.” ´Uthmân sade: ”Det vill säga nattmörkret och dagsljuset.”

Hâfidh Ibn Hadjar sade i ”Fath-ul-Bârî”:

Om en person äter i tro på att gryningen inte har infallit och det visar sig vara tvärtom, anser majoriteten att hans fasta förblir giltig. Ty versen understryker att det är tillåtet till dess att skillnaden är klar. Med en autentisk berättarkedja återberättade ´Abdur-Razzâq Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) som sade:

Allâh låter dig äta och dricka så länge du tvivlar.”

Ibn Abî Shaybah återberättade liknande från Abû Bakr och ´Umar (radhiya Allâhu ´anhumâ). Ibn Abî Shaybah återberättade Abûdh-Dhuhâ som sade:

En man frågade Ibn ´Abbâs om frukosten (السحور) innan fastan varvid en man i hans sällskap sade: ”Ät till dess att du inte tvivlar längre.” Ibn ´Abbâs sade: ”Han har inte sagt något; ät medan du tvivlar till dess att du inte tvivlar längre.”

Ibn-ul-Mundhir sade:

Denna åsikt delar de flesta lärde medan Mâlik anser att han ska ta igen den dagen.”

12:187