Tills att du kommer in i din hemstad

Fråga: Skall jag fortsätta förkorta och slå ihop bönerna om jag på väg hem från resa är bara 10 km från min hemstad?

Svar: Ja, till dess att du kommer in i staden. Fortsätt förkorta och tillämpa resedomarna till dess att du kommer in i din hemstad.