Tillrättavisningar bland gravarna

Fråga: Den senaste tiden ges det tillrättavisningar bland gravarna i samband med begravningar. Vad säger ni om det?

Svar: Det saknar bevis från Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah. Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gjorde det endast en gång på grund av en orsak. Han gjorde det inte oinskränkt. Han gjorde det på grund av en orsak. Orsaken var att de kom till en grav som ännu inte var förbered. Då satte sig sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ned och följeslagarna satte sig runtom honom som om fåglar satt på deras huvuden. De betedde sig så utav respekt för sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Han tog vara på tillfället och tillrättavisade dem. Detta är ett enda fall som sker utav ett skäl. Om detta skäl skulle finnas, är det okej. Om det inte finns något skäl, skall det vetas att sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) inte hade som praxis att tillrättavisa bland gravarna.