Tillrättavisning, råd eller bön mot slutet av året

Fråga: Vissa särskiljer slutet av året med tillrättavisning, råd eller åkallan. Är det korrekt?

Svar: Nej. Det är en innovation. Det är inte tillåtet att särskilja slutet av året med festligheter, gratulationer, Dhikr eller åkallan. Det är inte tillåtet. Salaf gjorde inte så.