Tillräckligt för att vara fanatiker enligt al-Kawtharî

´Allâmah ´Abdur-Rahmân bin Yahyâ al-Mu´allimî (d. 1386)

at-Tankîl bi mâ fî Ta’nîb al-Kawtharî min al-Abâtîl (1/104)

14 – Ahmad bin al-Hasan bin Djunaydib Abûl-Hasan at-Tirmidhî. Hâfidh och resenär, en av Ahmad bin Hanbals följeslagare.

al-Kawtharî sade:

Ahmad bin al-Hasan at-Tirmidhî, en av Ahmads följeslagare. Han är inte mindre fanatiker än Ahmads son ´Abdullâh.”1

Denne man var känd för sitt minne och sin vetskap och hyllades av bland andra Abû Hâtim och Ibn Khuzaymah. Abû Zur´ah återberättade honom och han brukade vanligtvis bara återberätta pålitliga återberättare, vilket adh-Dhahabî nämnde i ”Mîzân-ul-I´tidâl”2. Han nämndes inte alls i samband med någon fanatism, men för al-Kawtharî räcker det att han var en av Ahmads följeslagare och ett utlåtande för att bli betraktad som fanatiker.

1at-Ta’nîb, sid. 163

2Mîzân-ul-I´tidâl (2/416).