Tillit i Allâh och därefter i så-och-så

Fråga: Ni sade att det är otillåtet att säga att man förlitar sig på Allâh och därefter på så-och-så. Vilken dyrkelse tillåter att man brukar begreppet ”… och därefter så-och-så”?

Svar: När det kommer till dyrkelse är det inte tillåtet att säga ”… och därefter så-och-så”. Det gäller all dyrkelse. Däri får det inte sägas om något ”… och därefter så-och-så”. All dyrkelse skall ägnas Allâh allena.