Tillhygget i helvetet

Allâh (´azza wa djall) sade:

“De skall ha stänger av järn; varje gång de försöker komma ut ur sitt elände drivs de tillbaka in [med orden]: “Pröva på Eldens straff!””1

adh-Dhahhâk sade:

“Det vill säga hammare.”

Ibn Lahî´ah rapporterade från Darrâdj från Abûl-Haytham från Abû Sa´îd al-Khudrî som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

“Om ett tillhygge av järn hade lagts på marken och samtliga människor och djinner hade samlats, skulle de inte ha klarat av att lyfta det från marken.”2

Rapporterad av Imâm Ahmad.

Imâm Ahmad rapporterade i sin “az-Zuhd” att Mâlik bin Dînâr sade:

“När helvetets folk känner smärtan av slagen av järnsläggorna, börjar de sjunka i helvetets dammar på samma sätt som en man drunknar i vattnet i detta liv.”

´Umar bin al-Khattâb (radhiya Allâhu ´anh) brukade säga:

”Påminn dem om Elden så att de blir rädda. Sannerligen är dess hetta hög och dess botten är djup och dess dryck är kokande vatten och dess tillhygge är av järn.””

1 22:21-22

2 Ahmad (3/29), Abû Ya´lâ (1388) och al-Hâkim (4/600) som sade: ”Dess berättarkedja är autentisk.” adh-Dhahabî höll med.