Tillhör Qâdiyâniyyah de 73 grupperna?

Fråga: Tillhör Qâdiyâniyyah de sjuttiotre grupperna?

Svar: Nej. Qâdiyâniyyah är otrogna. De tillhör inte de sjuttiotre grupperna. De är otrogna för att de bekräftar profetskap efter sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) profetskap. De har motstridit Qur’ânen, Sunnah och samstämmigheten. Muslimerna har gjort Takfîr på dem.