Tillhör man Murdji’ah om man inte gör Takfîr på den som inte ber utav lathet?

Fråga: Tillhör man Murdji’ah om man inte gör Takfîr på den som inte ber utav lathet?

Svar: Ja, det är en typ av Irdjâ’. Han är Murdji’î om han inte anser att handlingarna, däribland bönen, är en del av tron. Om han däremot anser att handlingarna hör till tron utan att göra Takfîr på den som inte ber och säger att den i stället sjunker precis som när alla andra handlingar uteblir, så är det en åsikt som has av vissa lärda. De förstår tvetydigt. Men de anses inte vara Murdji’ah. Om de grundar sin teori på en åsikt eller en tvetydighet säger man inte att de är Murdji’ah. I stället säger man att personen har fel1.