Tillhör al-Ikhwân al-Muslimûn och Djamâ´at-ut-Tablîgh Salafiyyah?

Fråga: Stämmer det att ni säger att al-Ikhwân al-Muslimûn, Djamât-ut-Tablîgh och andra grupper tillhör Salafiyyah?

Svar: Det är en lögn och ett påhitt. Endast den som följer Salafs metodik tillhör Salafiyyah. Om de följer Salafs metodik, är de Salafiyyûn. Om de avviker från Salafs metodik, är de inte Salafiyyûn. Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade om den räddade gruppen:

”Den som följer det som jag och mina följeslagare följer i dag.”

Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) lämnade inte oss utan ett klargörande. Han klargjorde för oss vem som är Salafî och vem som inte är Salafî.