Tillhör al-Ikhwân al-Muslimûn och Djamâ´at-ut-Tablîgh de 72 sekterna?

Fråga: Det har grundats många grupper och sekter vilkas metodiker skiljer sig från Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs metodik. Däribland finns al-Ikhwân al-Muslimûn och Djamâ´at-ut-Tablîgh. Vi vill gärna veta om de tillhör de sjuttiotvå vilsna sekterna med tanke på att deras tankesätt och metodiker endast är baserade på problem och revolter.

Svar: Bröder! Detta klargjorde profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) när han nämnde att hans samfund skall delas upp i sjuttiotre grupper. Han sade:

”Alla skall hamna i Elden förutom en.” De sade: ”Vilka är de, Allâhs sändebud?” Han sade: ”De som följer det jag och mina följeslagare följer.”

Den som motstrider Ahl-us-Sunnahs metodik, som är sändebudets och hans följeslagares Sunnah, tillhör de vilsna sekterna. Han riskerar att hamna i Elden oavsett vad han är; oavsett om han är Ikhwânî, Tablîghî eller någonting annat. Den som motstrider Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs metodik riskerar att hamna i Elden och tillhör de vilsna sekterna.