Tillgivenhet till föräldrarna är en typ av kamp

Fråga: Finns det någon hadîth om att den som är med sina gamla föräldrar och tjänar dem räknas som en kämpe med profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)?

Svar: Det är en typ av kamp. Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) skickade tillbaka en kämpe till hans föräldrar och sade:

”Kämpa hos dem då.”

Det är en typ av kamp. Tillgivenhet till föräldrarna är en typ av kamp och i synnerhet vid behov.