Tillgång till de lärdes lektioner är en gåva från Allâh

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Liqâ’ al-Bâb al-Maftûh (36 A)

Dessa välsignade sittningar som sker mellan lärde och studenter, och mellan studenter och lekmän, är tvivelsutan bra och nyttiga. De får människorna få insyn i sin religion, de binder vänskapsband sinsemellan och de talar om sina ärenden för varandra. Det i sig är inget konstigt, ty profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

De troende sinsemellan är som en enda byggnad; de stärker varandra.”1

De troende sinsemellan i förhållande till kärlek, nåd och medkänsla är som en enda kropp. Om en kroppsdel värker, lider resten av kroppen av feber och sömnlöshet.”2

Så måste det islamiska samfundet vara; en enda kropp. Om en kroppsdel smärtar, smärtar hela kroppen till dess att den återhämtar sig och lugnar ned sig. De måste vara som en enda byggnad där de stärker varandra. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) knöt fingrarna när han talade om detta för att anvisa att ju kompaktare en byggnad är, desto stadigare står den.

Dessa våra träffar består av välsignelse. De gagnar de närvarande och folk som både lyssnar till dem och hör dem till följd av kassettband som Allâh har underlättat idag. Medan en person kör bil kan han lyssna till en lärd som talar till honom utan att trötta ut sig eller bli uttråkad. En annan kan ligga i sin säng och lyssna till kunskap. Allt detta hör till Allâhs gåvor till oss. Därför ser vi dessa kassettbands frukter i hem, bland små och stora, män och kvinnor. Självklart är det en form av godhet och välsignelse.

1al-Bukhârî (2446) och Muslim (2585).

2al-Bukhârî (6011) och Muslim (2586).