Tillfrisknar i Ramadhân efter diagnos om kronisk sjukdom

Fråga: Läkarna diagnostiserade en person med en kronisk sjukdom. Några dagar in på Ramadhân blev han frisk. Måste han ta igen de missade dagarna?

Svar: Om en person låter bli att fasta dagar av Ramadhân, eller rentav hela Ramadhân, på grund av en sjukdom som vanligtvis räknas som kronisk eller efter pålitliga läkares diagnos, åläggs han att dagligen föda en fattig. Gör han det och Allâh sedermera botar honom, behöver han inte fasta för dagarna som han redan har fött för. Hans samvete renades när han födde istället för fastan. I och med att hans samvete är renat, åläggs han ingenting mer.

Det påminner om fallet där en person aldrig tycks klara av att vallfärda varpå han låter någon annan vallfärda å hans vägnar. Med tiden upphör det tidigare hindret att existera. I det här fallet är han inte skyldig att utföra plikten en andra gång.