Tillfällen då det är obligatoriskt att veta att slavinnan inte är gravid

publicerad
26.08.2010

Författare: Imâm Muwaffaq-ud-Dîn bin Qudâmah al-Maqdisî (d. 620)
Källa: ´Umdat-ul-Fiqh (2/117-119)

Det är obligatoriskt att veta att slavinnan inte är gravid vid tre tillfällen:

Det första: Den som har skaffat sig en slavinna får inte ha samlag med henne förrän det har bevisats att hon inte är gravid.

Det andra: Slavinnan som har fött åt sin ägare, eller endast haft samlag med honom, får inte giftas bort av honom förrän det har bevisats att hon inte är gravid.

Det tredje: Om ägaren friger slavinnan som har fött barn åt honom, eller endast haft samlag med honom, eller friges med hans död, får hon inte ha samlag förrän det har bevisats att hon inte är gravid.

Vid samtliga tillfällen bevisas det att hon inte är gravid på följande sätt:

a) I fall hon föder efter att ha varit gravid.

b) I fall hon får sin menstruationsperiod.

c) En månad i fall hon inte får någon menstruationsperiod på grund av hög eller låg ålder.

d) Tio månader i fall hennes menstruationsperiod uteblir utav en okänd orsak.