Tillbedjans förhållanden till olyckorna

Publicerad: 2010-09-24
Författare: Imâm Ibn Qayyim-il-Djawziyyah (d. 751)
Källa: ad-Dâ’ wad-Dawâ’, sid. 11

 

Tillbedjan tillhör den nyttigaste medicinen. Den är olyckans fiende som avvärjer den och behandlar den. Den slår tillbaka olyckan innan den äger rum och lindrar den om den väl har ägt rum. Tillbedjan är den troendes vapen. Den har tre förhållanden till olyckorna:

1 – Att den är starkare än olyckan. I detta fall avvärjer tillbedjan olyckan.

2 – Att den är svagare än olyckan. I detta fall överväldigar olyckan tillbedjan och drabbar tjänaren. Tillbedjan kan dock lindra den även om den är svag.

3 – Att de är jämlika och kämpar mot varandra så att ingen besegrar den andre.