Tillbedjan som knappast avvisas

Publicerad: 2010-09-24
Författare: Imâm Shams-ud-Dîn bin Qayyim-il-Djawziyyah (d. 751)
Källa: ad-Dâ’ wad-Dawâ’, sid. 13

 

1 – Om tillbedjan enas med ett närvarande hjärta som engageras för fullt för att uppnå det avsedda…

2 – … och den sker under de sex bönhörda tiderna:

  1. Den sista tredjedelen av natten
  2. Vid böneutropet
  3. Mellan böneutropet och Iqâmah
  4. Mot slutet av förrättandet av bönen (dvs. innan Taslîm)
  5. När imamen går uppför predikstolen på fredagen till dess att dagens bön är förrättad
  6. Den sista stunden efter ´Asr.

3 – … och hjärtat är ödmjukt och underkuvat och underkastat framför Herren…

4 – … och den bedjande riktar sig mot Ka´bah

5 – … och befinner sig i ett rent tillstånd…

6 – … och tar upp händerna mot Allâh…

7 – … och inleder tillbedjan med att lovprisa och berömma Allâh…

8 – … och ber om välsignelse för Hans tjänare och sändebud Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)…

9 – … och visar ånger och ber om förlåtelse innan han inleder tillbedjan…

10 – … och börjar ihärdigt tillbe Allâh utav hopp och fruktan…

11 – … och söker Hans närhet genom Hans namn och egenskaper och enhet…

12 – … och skänker välgörenhet innan sin tillbedjan…

… kommer den knappast att avvisas. Detta gäller i synnerhet om man tillber böner som profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har sagt är bönhörda eller att de innehåller Allâhs väldigaste namn.