Tillbedjan efter bönen

Fråga: Är det föreskrivet att tillbe efter den obligatoriska bönen såväl som den frivilliga?

Svar: Ja, det är föreskrivet att tillbe efter bönerna, obligatoriska som frivilliga. Han skall dock inte lyfta på händerna efter den obligatoriska bönen. Det är dock okej att han lyfter på händerna efter den frivilliga bönen och åkallar Allâh.