Tillbakabetalning av lån från sprithandel

Imâm Abû Dâwûd Sulaymân bin al-Ash´ath as-Sidjistânî (d. 275)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad, sid. 264

1262 – Jag hörde Ahmad bli fråga om en otrogen långivare vars lån har gått till sprithandel. Mannen dör och hans son konverterar till islam. Får denne ta emot det lånet? Han svarade:

”Ja, han får ta det.”