Tillbaka till medeltiden

´Allâmah ´Abdullâh bin Humayd (d. 1402)

Fatâwâ Ibn Humayd, sid. 35-36

Fråga: Vad är domen för avbildning?

Svar: Avbildning är allom bekant förbjuden. Men när något blir vanligt förlorar det sitt allvar. Skulle någon idag säga att avbildning är förbjuden säger de att han lever på medeltiden, ty de är okunniga om sin profets föreskrift och islam. De är vana vid att titta på bilder dag och natt. För övrigt finns det många hadîther som förbjuder bilder. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Varje avbildare är i Elden. För varje bild som han har gjort får den en själ som han straffas med i helvetet.”1

Människorna som får det strängaste straffet på Domedagen är de som utmanar om Allâhs skapelse.”2

Det bevisar att bilder är förbjudna. Vissa menar att enkom skulpturer är förbjudna medan fotografier är tillåtna. Det är fel. Hadîthen hos Muslim bevisar att bådadera är förbjudna. Skulpturer måste inte bara förstöras utan också utplånas och slås sönder. Det är bilder som saknar skugga som ska förstöras. Enligt Imâm an-Nawawî är de fyra imamerna enade om att alla sorters bilder är förbjudna, oavsett om de har skugga eller inte. Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) sade:

”Om du verkligen måste så får du avbilda det som saknar själ.”

Samma åsikt delar Hanâbilah; det är tillåtet att avbilda själlösa ting. Hadîtherna bevisar att det är förbjudet att avbilda ting som har själar, vilket även Ibn ´Abbâs sade.

1Muslim (2110).

2al-Bukhârî (5954) och Muslim (2107).