Tillåtna hundar och bilder i hemmet

356 – Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Djibrîl (´alayhis-salâm) kom till mig och sade: ”Jag kom till dig igår kväll. Det enda som hindrade mig från komma in i huset som du befann dig i var en skulptur på en man. I huset fanns det skulpturer på draperiet. Befall att skulpturernas huvuden tas bort så att de blir som träd. Befall att draperiet klipps och görs till två kuddar som trycks ned1. Befall att hunden tas ut.” Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gjorde så. Hunden var al-Hasans och al-Husayns valp som låg under deras säng. Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Han rådde mig så mycket om grannen att jag trodde att han skulle låta honom ärva.”

Rapporterad av Ahmad (2/305) som står för formuleringen, Abû Dâwûd (4158), at-Tirmidhî (2/132) och Ibn Hibbân i ”as-Sahîh” (1487) via Yûnus bin Abî Ishâq, från Mudjâhid, från Abû Hurayrah, från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).

Berättarkedjan är i enlighet med Muslims villkor och den har autentiserats av at-Tirmidhî och andra…

Lärdomar från hadîthen:

6 – Det är förbjudet att ha hundar eftersom de hindrar änglarna från att komma in i hemmet. Förhindrar vall- och jakthundar också dem från det? Nej, tillsynes gör de inte det eftersom det är tillåtet att ha dem.

Det stöds av att tillåtna bilder förhindrar inte heller änglarna från att komma in i hemmet. Beviset för det är att ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) hade flickleksaker som hon och hennes väninnor lekte under profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) uppsyn utan att han fördömde dem, vilket är bekräftat hos al-Bukhârî och andra. Om bilderna hade förhindrat änglarna från att komma in i hemmet skulle profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) inte godkänt hennes handling och Allâh vet bättre.