Tillåtna bilder är nödvändiga bilder

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Liqâ’ al-Bâb al-Maftûh (33 B)

Fråga: Förra gången sade ni att det är tillåtet att bära på bilder vid nödfall. Kan ni nämna någon regel för det?

Svar: Nödfall är pengar eller pass som människan måste ha på sig. Körkort är ett annat exempel. Allt sådant räknas till nödfall. Sådana bilder lägger människan ingen vikt vid och inte heller högaktar hon dem. Hon känner inte ens att hon högaktar bilderna på monarker.