Tillåtet men inte föreskrivet

Som helhet är hadîthens berättarkedja svag medan dess formulering är motsägelsefull. Därav kan jag försäkra mig om att varken Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) eller hans följeslagare både torkade sig och tvättade sig efter toalettbesök. Enligt mig är det inte föreskrivet att göra bådadera om än på en plats allena. Ty dels har handlingen inte rapporterats från honom (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), dels är den komplicerad. Oavsett om man torkar sig eller tvättar sig så har man efterlevt Sunnah. Dock är det harmlöst att göra bäggedera om handlingen inte är komplicerad eftersom den förskonar handen från stank.