Tillåtet att studera annat än dogm under Ahl-ul-Bid´a?

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh Fath-il-Madjîd (97)

Fråga: Är det tillåtet att studera islamiska kunskaper, frånsett dogm, under Ahl-ul-Bid´a?

Svar: Nej. Sitt inte med Ahl-ul-Bid´a och läs inte under dem.