Tillåtet att gifta sig med judekristna kvinnor fram till Domedagen

Fråga: Vissa säger att dagens judar och kristna inte är Bokens folk som på profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tid varpå det inte är tillåtet att gifta sig med dem. Stämmer det?

Svar: Det är falskt. Allâh kallar dem för ”Bokens folk” och tillåter äktenskap med deras kyska kvinnor:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ

”… och ärbara kvinnor bland dem som före er fick del av uppenbarelsen.”1

Det vill säga kyska som avstår från alla sorters otukt:

غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ

”… inte i ett löst förhållande eller en hemlig förbindelse.”2

Det är tillåtet att gifta sig med dem. Allâh har tillåtit det fram till Domedagen. Skall du avvisa Allâh och säga att de inte är Bokens folk? Vem säger så? De trodde på treenigheten och att Messias är Allâhs son under tiden som Qur’ânen uppenbarades; trots det kallade Allâh dem för ”Bokens folk”.

15:5

25:5